หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  

   


  

   

  รายงานการวิจัย การสำรวจเพื่อการประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ประจำปี 2565  
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/vuanuu  
  ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  
  ประกาศ เรื่องรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565  
  ประกาศ เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565  
  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี2565  
  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี 2565  
  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2565  
  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี2565  
  ประกาศผู้มีสิทธิสอบเข้ารับสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565  
  

   

  ประกาศผู้ชนะโครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสายซอยพรดำรงค์ หมู่ที่ 3  
  ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุ ประจำปี 2564  
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนมีนาคม  
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนกุมภาพันธ์  
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนมกราคม  
  
   
  ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ


   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 145    เดือนนี้ 8617     พ.ศ.นี้ 28254   ทั้งหมด 445383