หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

 
 •  
   
   
  
   

  รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   
    ผู้ร้องเรียน
    อีเมล์
    โทรศัพท์
    ชื่อผู้ถูกร้องเรียน
    รายละเอียด / สถานที่เกิดเหตุ
    หลักฐานอ้างอิง
    กรุณากรอกผลรวม ให้ถูกต้อง
  79 + 26 =
   
   
  หมายเหตุ
         เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ร้องเรียนเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญจะปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดใดที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือให้ข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
         ในกรณีที่มีการร้องเรียนเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญจะกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนพยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ได้ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใดใดหรือความชอบธรรมอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแสการร้องเรียนการเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล
         ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจาก การปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลอันเป็นความลับห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
   
   
   
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 161    เดือนนี้ 23297     พ.ศ.นี้ 157468   ทั้งหมด 869814