หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  
   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ผู้ชม
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  7
   รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  6
   ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของรางวัลทุกชนิดจากการปฏบัติหน้าที่(์No Gift Policy)
  22
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ.2566-2570)
  61
   ประกาศเจตนารมณ์
  28
   รายงานผลการดำเนินการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ2564
  91
   หนังสือรับรองเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ2565
  153
   หนังสือรับรองเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ2564
  183
   หนังสือรับรองไม่มีข้าราชการถูกดำเนินการทางวินัย ปีงประมาณ 2564
  159
   หนังสือรับรองไม่มีการถูกชี้มูลความผิดในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  147
   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
  143
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
  158
   คู่มือแนวการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  143
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565
  141
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565
  189
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 ของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
  147
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2561-2565)
  171
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  176
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
  223
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 12 เดือน)
  277
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
  171
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี 2565
  196
   รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
  210
   รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
  213
   ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
  338


  ทั้งหมด 55 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2]  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 132    เดือนนี้ 8604     พ.ศ.นี้ 28241   ทั้งหมด 445370