หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

 
 •  
   
   
  
   - ประชาสัมพันธ์งาน สปสช.
  ผู้ชม
   ภาพกิจกรรม โครงการป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ประจำปีงบประมาณ 2566
  237
   ภาพกิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565
  244
   กิจกรรม ให้ความรู้ การป้องกัน ควบคุมโรคต่างๆ ด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565
  207
   กิจกรรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือด ซิก้าและโรคที่นำด้วยแมลง 2565
  215
   กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านคนพิการและทุพพลภาพ 2565
  251
   กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง 2565
  353
   กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 2565
  292
   พ่นยาฆ่าเชื้อป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 ประจำปี2564
  416
   ฉีดพ่นหมอกควันป้องโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน ประจำปี 2564
  512
   ส่งมอบทรายอะเบท ประจำปีงบประมาณ 2564
  419
   โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคตาแดง ประจำปีงบประมาณ 2564
  510
   โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ประจำปีงบประมาณ 2564
  372
   โครงการป้องกันและควบคุมโรคหัด ประจำปีงบประมาณ 2564
  579
   โครงการลดโรค ลดเสี่ยง หลีกเลี่ยง ไข้หวัดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564
  499
   โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2564
  476
   โครงการป้องกันและควบคุมโรคหัด ประจำปีงบประมาณ 2563
  727
   โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2563
  554
   โครงการ ลดโรค ลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงไข้หวัดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563
  541
   โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคตาแดง ประจำปีงบประมาณ 2563
  557
   โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563
  636
   บริการฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันยุงและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563
  539
   บริการจัดฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
  500
   แผนสุขภาพตำบลสมเด็จเจริญ
  572
   สรุปผลการดำเนินงานโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ปีงบประมาณ 2563
  583
   สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 62
  588


  ทั้งหมด 35 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 95    เดือนนี้ 23231     พ.ศ.นี้ 157402   ทั้งหมด 869748