หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  
   - ประชาสัมพันธ์งาน สปสช.
  ผู้ชม
   พ่นยาฆ่าเชื้อป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 ประจำปี2564
  121
   ฉีดพ่นหมอกควันป้องโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน ประจำปี 2564
  162
   ส่งมอบทรายอะเบท ประจำปีงบประมาณ 2564
  130
   โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคตาแดง ประจำปีงบประมาณ 2564
  128
   โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ประจำปีงบประมาณ 2564
  107
   โครงการป้องกันและควบคุมโรคหัด ประจำปีงบประมาณ 2564
  157
   โครงการลดโรค ลดเสี่ยง หลีกเลี่ยง ไข้หวัดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564
  109
   โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2564
  92
   โครงการป้องกันและควบคุมโรคหัด ประจำปีงบประมาณ 2563
  364
   โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2563
  225
   โครงการ ลดโรค ลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงไข้หวัดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563
  236
   โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคตาแดง ประจำปีงบประมาณ 2563
  236
   โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563
  255
   บริการฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันยุงและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563
  210
   บริการจัดฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
  232
   แผนสุขภาพตำบลสมเด็จเจริญ
  247
   สรุปผลการดำเนินงานโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ปีงบประมาณ 2563
  233
   สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 62
  270
   โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 62
  263
   โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ปี 62
  270
   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ปี2562
  343
   โครงการโรคมือเท้าปากเปื่อย ปี 2562
  279
   ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ครัั่วที่ 1/2563
  385
   แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  410
   โครงการป้องกันโรคท้าวปากเปื่อย
  338


  ทั้งหมด 28 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 98    เดือนนี้ 8570     พ.ศ.นี้ 28207   ทั้งหมด 445336