หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  
   - ประชาสัมพันธ์งาน สปสช.
  ผู้ชม
   ภาพกิจกรรม โครงการป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ประจำปีงบประมาณ 2566
  45
   ภาพกิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565
  40
   กิจกรรม ให้ความรู้ การป้องกัน ควบคุมโรคต่างๆ ด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565
  60
   กิจกรรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือด ซิก้าและโรคที่นำด้วยแมลง 2565
  60
   กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านคนพิการและทุพพลภาพ 2565
  69
   กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง 2565
  103
   กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 2565
  62
   พ่นยาฆ่าเชื้อป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 ประจำปี2564
  247
   ฉีดพ่นหมอกควันป้องโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน ประจำปี 2564
  275
   ส่งมอบทรายอะเบท ประจำปีงบประมาณ 2564
  246
   โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคตาแดง ประจำปีงบประมาณ 2564
  323
   โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ประจำปีงบประมาณ 2564
  205
   โครงการป้องกันและควบคุมโรคหัด ประจำปีงบประมาณ 2564
  342
   โครงการลดโรค ลดเสี่ยง หลีกเลี่ยง ไข้หวัดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564
  231
   โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2564
  217
   โครงการป้องกันและควบคุมโรคหัด ประจำปีงบประมาณ 2563
  479
   โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2563
  348
   โครงการ ลดโรค ลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงไข้หวัดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563
  361
   โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคตาแดง ประจำปีงบประมาณ 2563
  362
   โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563
  375
   บริการฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันยุงและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563
  322
   บริการจัดฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
  338
   แผนสุขภาพตำบลสมเด็จเจริญ
  361
   สรุปผลการดำเนินงานโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ปีงบประมาณ 2563
  348
   สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 62
  406


  ทั้งหมด 35 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 297    เดือนนี้ 27119     พ.ศ.นี้ 181287   ทั้งหมด 598416