หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  
   - ประชาสัมพันธ์งาน สปสช.
  ผู้ชม
   พ่นยาฆ่าเชื้อป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 ประจำปี2564
  51
   ฉีดพ่นหมอกควันป้องโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน ประจำปี 2564
  82
   ส่งมอบทรายอะเบท ประจำปีงบประมาณ 2564
  64
   โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคตาแดง ประจำปีงบประมาณ 2564
  54
   โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ประจำปีงบประมาณ 2564
  46
   โครงการป้องกันและควบคุมโรคหัด ประจำปีงบประมาณ 2564
  89
   โครงการลดโรค ลดเสี่ยง หลีกเลี่ยง ไข้หวัดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564
  43
   โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2564
  37
   โครงการป้องกันและควบคุมโรคหัด ประจำปีงบประมาณ 2563
  286
   โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2563
  144
   โครงการ ลดโรค ลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงไข้หวัดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563
  163
   โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคตาแดง ประจำปีงบประมาณ 2563
  160
   โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563
  174
   บริการฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันยุงและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563
  123
   บริการจัดฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
  161
   แผนสุขภาพตำบลสมเด็จเจริญ
  176
   สรุปผลการดำเนินงานโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ปีงบประมาณ 2563
  166
   สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 62
  204
   โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 62
  188
   โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ปี 62
  194
   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ปี2562
  254
   โครงการโรคมือเท้าปากเปื่อย ปี 2562
  199
   ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ครัั่วที่ 1/2563
  295
   แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  315
   โครงการป้องกันโรคท้าวปากเปื่อย
  268


  ทั้งหมด 28 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 38    เดือนนี้ 15149     พ.ศ.นี้ 122653   ทั้งหมด 322709