หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  
   - ประชาสัมพันธ์งาน สปสช.
  ผู้ชม
   พ่นยาฆ่าเชื้อป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 ประจำปี2564
  64
   ฉีดพ่นหมอกควันป้องโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน ประจำปี 2564
  105
   ส่งมอบทรายอะเบท ประจำปีงบประมาณ 2564
  77
   โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคตาแดง ประจำปีงบประมาณ 2564
  72
   โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ประจำปีงบประมาณ 2564
  59
   โครงการป้องกันและควบคุมโรคหัด ประจำปีงบประมาณ 2564
  106
   โครงการลดโรค ลดเสี่ยง หลีกเลี่ยง ไข้หวัดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564
  58
   โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2564
  52
   โครงการป้องกันและควบคุมโรคหัด ประจำปีงบประมาณ 2563
  303
   โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2563
  163
   โครงการ ลดโรค ลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงไข้หวัดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563
  183
   โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคตาแดง ประจำปีงบประมาณ 2563
  177
   โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563
  195
   บริการฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันยุงและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563
  154
   บริการจัดฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
  176
   แผนสุขภาพตำบลสมเด็จเจริญ
  190
   สรุปผลการดำเนินงานโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ปีงบประมาณ 2563
  181
   สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 62
  216
   โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 62
  203
   โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ปี 62
  212
   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ปี2562
  284
   โครงการโรคมือเท้าปากเปื่อย ปี 2562
  218
   ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ครัั่วที่ 1/2563
  309
   แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  347
   โครงการป้องกันโรคท้าวปากเปื่อย
  283


  ทั้งหมด 28 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 702    เดือนนี้ 27532     พ.ศ.นี้ 161955   ทั้งหมด 362011