หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

 
 •  
   
   
  

   


  

   

  เปิดกิจกรรมจัดตั้งธนาคารขยะเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ  
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสมาชิกธนาคารขยะ  
  ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2567  
  สรุปผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2567  
  รายงานการรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ประจำปี งบประมาณ 2566  
  การรับชำระภาษีป้าย(คู่มือสำหรับผู้มาติดต่อราชการ)  
  การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ(คู่มือสำหรับผู้มาติดต่อราขชการ)  
  การรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย(คู่มือการให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อราชการ)  
  สถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำปี 66  
  การขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
  

   

  รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 67  
  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567(แผนจัดหาพัสดุ)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
  รายการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุนประจำปีพ.ศ. 2567  
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566  
  ประกาศผู้ชนะ  
  
   
  ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ


   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 165    เดือนนี้ 23301     พ.ศ.นี้ 157472   ทั้งหมด 869818