หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

 
 •  
   
   
  

     

   

  1 อปท. 1 สวนสมุนไพร  
  ประกาศแบบบีญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567  
  เทศบัญญัติควบคุมตลาด พ.ศ.2561  
  เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ขอประชาสัมพันธ์การเปิดระบบการให้บริการ ออนไลน์ (E-service) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อกราชการ  
  รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
  ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2557  
  รายงานผลการดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2566  
  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดทำบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ  
  การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านอาชีพ  
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567  
  

   

  รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 67  
  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567(แผนจัดหาพัสดุ)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
  รายการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุนประจำปีพ.ศ. 2567  
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566  
  ประกาศผู้ชนะ  
  
   
  ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ


   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 1245    เดือนนี้ 124991     พ.ศ.นี้ 333178   ทั้งหมด 1045524