หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  

     

   

  ประการคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ  
  ประชาสัมพันธ์การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3Rs  
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน รณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและประหยัด  
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา  
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564  
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564  
  ประกาศมาตรการให้ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  
  ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
  รายชื่อกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ  
  

   

  ประกาศผู้ชนะโครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสายซอยพรดำรงค์ หมู่ที่ 3  
  ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุ ประจำปี 2564  
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนมีนาคม  
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนกุมภาพันธ์  
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนมกราคม  
  
   
  ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ


   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 747    เดือนนี้ 27577     พ.ศ.นี้ 162000   ทั้งหมด 362056