หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  

     

   

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.  
  แนวทางและมาตรการรณรงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 "สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล  
  ประชาสัมพันธ์ การรักษาสิ่งแวดล้อม“สงกรานต์วิถีไทย ท้องถิ่นร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม”  
  ประชาสัมพันธ์ ห้ามเผาในที่โล่ง ประจำปี พ.ศ.2566  
  ประชาสัมพันธ์ เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีพ.ศ.2566  
  รายงานการวิจัย การสำรวจเพื่อการประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ประจำปี 2565  
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/vuanuu ประจำปี 2566  
  ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  
  ประกาศ เรื่องรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565  
  ประกาศ เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565  
  

   

  ประกาศผู้ชนะ  
  ประกาศเชิญชวน  
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565  
  สรุปจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือน  
  ประกาศผู้ชนะโครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสายซอยพรดำรงค์ หมู่ที่ 3  
  ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
  
   
  ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ


   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 120    เดือนนี้ 11641     พ.ศ.นี้ 61324   ทั้งหมด 478453