หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

 
 •  
   
   
  
   - ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  ผู้ชม
   รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 67
  111
   แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567(แผนจัดหาพัสดุ)
  204
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  211
   รายการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุนประจำปีพ.ศ. 2567
  305
   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566
  290
   ประกาศผู้ชนะ
  712
   ประกาศเชิญชวน
  607
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
  907
   สรุปจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือน
  915
   ประกาศผู้ชนะโครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสายซอยพรดำรงค์ หมู่ที่ 3
  899
   ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  744
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุ ประจำปี 2564
  627
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนมีนาคม
  710
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนกุมภาพันธ์
  665
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนมกราคม
  713
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนธันวาคม
  602
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนพฤศจิกายน
  558
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนตุลาคม
  595
   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  551
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนนคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  628
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยนกกระจอกเทศ (แยกเข้าไร่) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร หรือรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๙๓.๗๕ ลบ.ม พร้อมรื้อถอนและติดตั้งท่อลอดถนน คสล. ขนาด ๑.๐๐ ม. ๑ จุด หมู่ที่ ๒ ตำบลสมเด็จเจริญ
  574
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. เนื่องจากอุทกภัย ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  606
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๒๕ ม. เนื่องจากอุทกภัย สายภายในหมู่บ้านพันแปลง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยแม่ระวาง ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  665
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กจ.ถ๙๙-๓ จากสาย ๓๔๘๐ (ข้างโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งช่วงที่ ๑) ถึงสายสุดซอยบ้านเขาหินตั้ง ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลสมเด็จเจริญ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
  672
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กบ้านห้วยองคต หมู่ที่ ๗ ตำบลสมเด็จเจริญ เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
  989


  ทั้งหมด 30 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 170    เดือนนี้ 23306     พ.ศ.นี้ 157477   ทั้งหมด 869823