หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  
   - จดหมายข่าว
  ผู้ชม
   จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2565
  102
   จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2565
  103
   จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2565
  95
   จดหมายข่าวเดือนกันยายน2565
  105
   จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2565
  99
   คู่มือ/แนวการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสง ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  306
   แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564
  282
   รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 2563
  320
   แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  338
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  347
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  323
   รายงานการประชุม คณะกรรมการการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
  340
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564
  392
   คำสั่งเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญเรื่องแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ
  348
   ประกาศเทศบาลเรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
  337
   การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
  467
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf
  387
   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ 2564
  327
   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4
  339
   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2
  426
   แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
  437
   แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่1ประจำปีงบประมาณ 2564
  331
   ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564
  414
   สถิติการให้บริการของประชาชนประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
  416
   ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
  408


  ทั้งหมด 46 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 294    เดือนนี้ 27116     พ.ศ.นี้ 181284   ทั้งหมด 598413