หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  
  ข่าวทั่วไป กิจกรรม ประกาศ
  
  - หัวข้อเรื่อง
  ผู้ชม
  ทั่วไป
    ขอเชิญทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การลด ละ เลิกการใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร
  11
  ทั่วไป
    ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ พ.ศ.2566
  39
  ทั่วไป
    ท้องถิ่นอำเภอหนองปรือแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตอบแบบสอบถาม
  118
  ทั่วไป
    การจัดเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565
  110
  ทั่วไป
    รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2565
  103
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสติดตั้งป้ายโฆษณา
  128
  ทั่วไป
    ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
  112
  ทั่วไป
    ประกาศ เรื่องรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนจุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
  110
  ทั่วไป
    รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
  151
  ทั่วไป
    ฐานข้อมูลภฺมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
  162
  ทั่วไป
    การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านอาชีพ
  138
  ทั่วไป
    นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
  108
  ทั่วไป
    ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566
  102
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่
  104
  ทั่วไป
    รายงานผลการดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2565
  103
  ทั่วไป
    ประกาศ เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ประจำปีงบประมาณ2565
  103
  ทั่วไป
    คำสั่ง เรื่องคณะกรรมการ คณะทำงานการควบคุมมาตราการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ2565
  165
  ทั่วไป
    วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ประจำปี 2566
  100
  ทั่วไป
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  105
  ทั่วไป
    ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
  144
  ทั่วไป
    แนวทางและมาตรการรณรงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 "สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล
  183
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์ การรักษาสิ่งแวดล้อม“สงกรานต์วิถีไทย ท้องถิ่นร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม”
  159
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์ ห้ามเผาในที่โล่ง ประจำปี พ.ศ.2566
  185
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์ เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีพ.ศ.2566
  171
  ทั่วไป
    รายงานการวิจัย การสำรวจเพื่อการประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ประจำปี 2565
  273


  ทั้งหมด 157 รายการ รวมทั้งหมด : 7 หน้า : 1 [2][3][4][5][6]  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 379    เดือนนี้ 27201     พ.ศ.นี้ 181369   ทั้งหมด 598498