หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

 
 •  
   
   
  
  ข่าวทั่วไป กิจกรรม ประกาศ
  
  - หัวข้อเรื่อง
  ผู้ชม
  ทั่วไป
    เปิดกิจกรรมจัดตั้งธนาคารขยะเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
  133
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสมาชิกธนาคารขยะ
  195
  ทั่วไป
    ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2567
  203
  ทั่วไป
    สรุปผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2567
  168
  ทั่วไป
    รายงานการรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ประจำปี งบประมาณ 2566
  236
  ทั่วไป
    การรับชำระภาษีป้าย(คู่มือสำหรับผู้มาติดต่อราชการ)
  379
  ทั่วไป
    การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ(คู่มือสำหรับผู้มาติดต่อราขชการ)
  250
  ทั่วไป
    การรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย(คู่มือการให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อราชการ)
  317
  ทั่วไป
    สถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำปี 66
  81
  ทั่วไป
    การขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
  250
  ทั่วไป
    โครงสร้างส่วนราชการ
  337
  ทั่วไป
    คุ่มือปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  233
  ทั่วไป
    คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
  250
  ทั่วไป
    คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
  224
  ทั่วไป
    ขอเชิญร่วมประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านงานบริการ ประจำ พ.ศ. 2567
  249
  ทั่วไป
    กรมปศุสัตว์แจ้งช่องทางการร้องเรียน
  295
  ทั่วไป
    ข่าวประชาสัมพันธ์มาตรการลดโลกร้อน
  482
  ทั่วไป
    ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
  861
  ทั่วไป
    ขอเชิญทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การลด ละ เลิกการใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร
  458
  ทั่วไป
    ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ พ.ศ.2566
  742
  ทั่วไป
    โครงการบริหารจัดการขยะตำบลสมเด็จเจริญ ประจำปี พ.ศ.2566
  698
  ทั่วไป
    การจัดเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565
  701
  ทั่วไป
    รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2565
  543
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสติดตั้งป้ายโฆษณา
  651
  ทั่วไป
    ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
  604


  ทั้งหมด 173 รายการ รวมทั้งหมด : 7 หน้า : 1 [2][3][4][5][6]  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 206    เดือนนี้ 23342     พ.ศ.นี้ 157513   ทั้งหมด 869859