หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  
  
  - หัวข้อเรื่อง
  ผู้ชม
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะ
  186
  ทั่วไป
    ประกาศเชิญชวน
  178
  ทั่วไป
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
  191
  ทั่วไป
    สรุปจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือน
  184
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะโครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสายซอยพรดำรงค์ หมู่ที่ 3
  386
  ทั่วไป
    ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  412
  ทั่วไป
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุ ประจำปี 2564
  347
  ทั่วไป
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนมีนาคม
  423
  ทั่วไป
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนกุมภาพันธ์
  454
  ทั่วไป
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนมกราคม
  472
  ทั่วไป
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนธันวาคม
  346
  ทั่วไป
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนพฤศจิกายน
  309
  ทั่วไป
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนตุลาคม
  361
  ทั่วไป
    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  339
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนนคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  414
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยนกกระจอกเทศ (แยกเข้าไร่) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร หรือรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๙๓.๗๕ ลบ.ม พร้อมรื้อถอนและติดตั้งท่อลอดถนน คสล. ขนาด ๑.๐๐ ม. ๑ จุด หมู่ที่ ๒ ตำบลสมเด็จเจริญ
  345
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. เนื่องจากอุทกภัย ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  389
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๒๕ ม. เนื่องจากอุทกภัย สายภายในหมู่บ้านพันแปลง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยแม่ระวาง ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  367
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กจ.ถ๙๙-๓ จากสาย ๓๔๘๐ (ข้างโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งช่วงที่ ๑) ถึงสายสุดซอยบ้านเขาหินตั้ง ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลสมเด็จเจริญ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
  387
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กบ้านห้วยองคต หมู่ที่ ๗ ตำบลสมเด็จเจริญ เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
  706
  ทั่วไป
    ประกาศ
  1063
  ทั่วไป
    สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
  1003
  ทั่วไป
    ประกาศจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
  834
  ทั่วไป
    จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
  861
  ทั่วไป
    ประกาศจัดซื้อรถขยะ
  795


  ทั้งหมด 25 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 307    เดือนนี้ 27129     พ.ศ.นี้ 181297   ทั้งหมด 598426