หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

 
 •  
   
   
  
   - ข่่าวทั่วไป
  ผู้ชม
   เปิดกิจกรรมจัดตั้งธนาคารขยะเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
  133
   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสมาชิกธนาคารขยะ
  195
   ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2567
  203
   สรุปผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2567
  168
   รายงานการรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ประจำปี งบประมาณ 2566
  236
   การรับชำระภาษีป้าย(คู่มือสำหรับผู้มาติดต่อราชการ)
  380
   การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ(คู่มือสำหรับผู้มาติดต่อราขชการ)
  250
   การรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย(คู่มือการให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อราชการ)
  319
   สถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำปี 66
  81
   การขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
  251
   โครงสร้างส่วนราชการ
  337
   คุ่มือปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  233
   คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
  250
   คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
  224
   ขอเชิญร่วมประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านงานบริการ ประจำ พ.ศ. 2567
  249
   กรมปศุสัตว์แจ้งช่องทางการร้องเรียน
  295
   ข่าวประชาสัมพันธ์มาตรการลดโลกร้อน
  482
   ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
  861
   ขอเชิญทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การลด ละ เลิกการใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร
  458
   ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ พ.ศ.2566
  742
   โครงการบริหารจัดการขยะตำบลสมเด็จเจริญ ประจำปี พ.ศ.2566
  698
   การจัดเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565
  701
   รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2565
  543
   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสติดตั้งป้ายโฆษณา
  651
   ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
  604


  ทั้งหมด 167 รายการ รวมทั้งหมด : 7 หน้า : 1 [2][3][4][5][6]  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 228    เดือนนี้ 23364     พ.ศ.นี้ 157535   ทั้งหมด 869881