หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  
   - ข่่าวทั่วไป
  ผู้ชม
   ขอเชิญทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การลด ละ เลิกการใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร
  11
   ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ พ.ศ.2566
  39
   ท้องถิ่นอำเภอหนองปรือแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตอบแบบสอบถาม
  118
   การจัดเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565
  110
   รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2565
  103
   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสติดตั้งป้ายโฆษณา
  128
   ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
  112
   ประกาศ เรื่องรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนจุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
  110
   รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
  151
   ฐานข้อมูลภฺมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
  162
   การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านอาชีพ
  138
   นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
  108
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566
  102
   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่
  104
   รายงานผลการดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2565
  103
   ประกาศ เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ประจำปีงบประมาณ2565
  103
   คำสั่ง เรื่องคณะกรรมการ คณะทำงานการควบคุมมาตราการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ2565
  165
   วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ประจำปี 2566
  100
   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  105
   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
  144
   แนวทางและมาตรการรณรงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 "สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล
  183
   ประชาสัมพันธ์ การรักษาสิ่งแวดล้อม“สงกรานต์วิถีไทย ท้องถิ่นร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม”
  159
   ประชาสัมพันธ์ ห้ามเผาในที่โล่ง ประจำปี พ.ศ.2566
  185
   ประชาสัมพันธ์ เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีพ.ศ.2566
  171
   รายงานการวิจัย การสำรวจเพื่อการประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ประจำปี 2565
  273


  ทั้งหมด 151 รายการ รวมทั้งหมด : 7 หน้า : 1 [2][3][4][5][6]  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 392    เดือนนี้ 27214     พ.ศ.นี้ 181382   ทั้งหมด 598511