หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  
     
  โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

  เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ (กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสมเด็จเจริญ) จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566  (โยคะในผู้สูงวัย)

  ผลสำเร็จของโครงการ

  1) ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

  2) ผู้สูงอายุมีขวัญและกำลังใจ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น สร้างทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณค่า 

   


   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 532    เดือนนี้ 3184     พ.ศ.นี้ 259966   ทั้งหมด 677095