หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

 
 •  
   
   
  
     
  รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566

  งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในกิจกรรมทำน้ำยาอเนกประสงค์ ได้แก่ น้ำยาล้างจาน และน้ำยาซักผ้า

  โดยตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปในตำบลสมเด็จเจริญ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การสร้างอาชีพในชุมชน การฝึกอาชีพ เกิดทักษะด้านอาชีพและนำมาซึ่งการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น มีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในชุมชน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในการส่งเสริมอาชีพให้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลายในชุมชน

   


   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 1246    เดือนนี้ 124992     พ.ศ.นี้ 333179   ทั้งหมด 1045525