หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  
     
  โครงการจิตสำนึกในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต(์No Gift Policy)

  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 (ช่วงบ่าย) นายธีระพงศ์  กันสุด นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จเจริญ ได้มอบหมายให้นายสิริวัฒน์  บุตรดี หัวหน้าสำนักปลัด ดำเนินกิจกรรมช่วงบ่่าย โดยมีพระวง เกตุมณี  วัดเขามุสิการาม เป็นวิทยากรดำเนินโครงการจิตสำนึกในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต (์No Gift Policy) ให้กับข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานและการดำเนินชิวิตได้อย่างถูกต้อง และปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต

   


   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 141    เดือนนี้ 8613     พ.ศ.นี้ 28250   ทั้งหมด 445379