หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  
     
  โครงการเสริมพลังการต่อต้านการทุุจริตในองค์กรและชุมชน

  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 (ช่วงเช้า) โดยมีนายธีระพงศ์  กันสุด นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ และประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมพลังการต่อต้านการทุจริตในองค์กรและชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชนรวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน

   


   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 88    เดือนนี้ 8560     พ.ศ.นี้ 28197   ทั้งหมด 445326