หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

 
 •  
   
   
  
     
  ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิตฯ

  ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสมเด็จเจริญ) ตั้งอยู่ภายในศูนย์เรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ถนนสะเดาเรียง เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ เปิดให้บริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2565   เป็นต้นมา

            วัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสมเด็จเจริญ) ให้ผู้สูงอายุได้มาเรียนรู้ ฝึกทักษะ อาชีพ สามารถเผยแพร่ขยายเครือข่ายกิจกรรมสู่ชุมชนในระดับท้องถิ่นได้ เพื่อเป็นสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างมีความสุข ทั้งลด/ป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ และเพื่อเป็นสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ สามารถเผยแพร่ขยายเครือข่ายกิจกรรมสู่ชุมชนในระดับท้องถิ่นได้ ซึ่งกิจกรรมภายในศูนย์ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความหลากหลาย ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความต้องการ โดยเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ได้เชิญผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรจิตอาสาถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกของศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นประจำสม่ำเสมอ ทำให้ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการเกิดความผ่อนคลาย มีความสุข มีความเบิกบาน ที่ได้ร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น นำไปสู่สภาวะร่างกายที่แข็งแรง ทำให้มีอายุที่ยืนยาวสืบต่อไป

   


   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 596    เดือนนี้ 21265     พ.ศ.นี้ 124266   ทั้งหมด 836612