หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

 
 
 
 

 - ประชาสัมพันธ์งาน สปสช.
ผู้ชม
 โครงการป้องกันและควบคุมโรคหัด ประจำปีงบประมาณ 2563
26
 โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2563
23
 โครงการ ลดโรค ลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงไข้หวัดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563
25
 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคตาแดง ประจำปีงบประมาณ 2563
37
 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563
20
 บริการฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันยุงและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563
26
 บริการจัดฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
26
 แผนสุขภาพตำบลสมเด็จเจริญ
29
 สรุปผลการดำเนินงานโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ปีงบประมาณ 2563
80
 สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 62
114
 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 62
101
 โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ปี 62
94
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ปี2562
110
 โครงการโรคมือเท้าปากเปื่อย ปี 2562
106
 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ครัั่วที่ 1/2563
183
 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
181
 โครงการป้องกันโรคท้าวปากเปื่อย
174
 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก
150
 โครงการแก้ไขและป้องกันโรคเอด
158
 โครงการป้องกันโรคอหิวาตกโรค
169


ทั้งหมด 20 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
 
มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
   มติ ก.จังหวัด
 
ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้  166    เดือนนี้ 5939     พ.ศ.นี้ 98066   ทั้งหมด 183369