หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

 
 
 
 

 - ข่่าวทั่วไป
ผู้ชม
 ประกาศ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)
16
 ประกาศ เรื่องการกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล
15
 ประกาศ เรื่องการากำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลในเทศบาล
15
 จดหมายข่าวการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
21
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
29
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
31
 คำแถลงนโยบายของนายกเทสมนตรีตำบลสมเด็จเจริญ
51
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์(คู่มือประชาชน) หน้ากากอนามัยทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี
58
 เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี
60
 โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี2563
66
 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2563
187
 เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ มอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในฐานะบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ และ พนักงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
73
  ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ ป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
68
 ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
70
 ปรับภูมิทัศน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
60
 ข่าวประชาสัมพันธ์ขอขอบคุณผู้สนับสนุนชุด PPE
64
 ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานเทศบาลตำบล พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563
52
 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
47
 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปี2564
43
 ฐานข้อมูลคนพิการ ปี2564
36
 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง ปี2563
34
 งานพัฒนาชุมชนออกเยื่อมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ
28
 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
36
 กฎกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
30
 ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
30


ทั้งหมด 137 รายการ รวมทั้งหมด : 6 หน้า : 1 [2][3][4][5]  หน้าถัดไป>>
 

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
 
มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
   มติ ก.จังหวัด
 
ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้  106    เดือนนี้ 5879     พ.ศ.นี้ 98006   ทั้งหมด 183309