หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

 
 
 
 


 
 

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  
กิจกรรมจิตอาสา ประจำปี 2564  
รายงานผลการดำเนินโครงการลดการใช้ไฟฟ้าในภาครัฐ ประจำปี 2564  
แต่งตั้งคณะทำงานการควบคุมมาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2564  
มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2564  
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสมเด็จเจริญ ประจำปี 2565  
นายธีระพงศ์ กันสุด นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จเจริญ เป็นประธานเปิดและเข้าร่วมโครงการเสริมพลังเพื่อต่อต้านการทุจริต ในองค์กรและชุมชน ปีงบประมาณ 2565  
เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ จัดโครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565)  
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)  


 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุ ประจำปี 2564  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนมีนาคม  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนกุมภาพันธ์  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนมกราคม  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนธันวาคม  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนพฤศจิกายน  

 
ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ


 

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
 
มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
   มติ ก.จังหวัด
 
ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้  50    เดือนนี้ 11859     พ.ศ.นี้ 50884   ทั้งหมด 250940